Īpašuma informācija

Adrese: Raiņa iela 41
Rajons / pagasts : Jūrmala, Sloka
Kadastra nr.:
Zemes platība: 1027 m2
Apbūves veids: Privātā apbūve
Veids : Pārdod
Objekts : Zeme
Aprīkojums,
Objekta ID: #456
Cena : 21,000 EUR ( 21000 €/m2 )
Pārdod zemi 1027m2 platībā Jūrmalā, Raiņa ielā 41. Uz zemesgabala izvietota nojaucama veca koka māja. Blakus visas pilsētas komunikācijas un visa nepieciešamā infrastruktūra.

Funkcionālā zona - Jauktas centra apbūves teritorija (JC39)

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

1893.Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido veselības aprūpes objekti.
1894.Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālo pakalpojumu objekti ar vai bez izmitināšanas.
1895.Rindu māju apbūve (11005).
1896.Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).
1897.Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
1898.Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido darījumu objekti un pārvaldes objekti.
1899.Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido tirdzniecības objekti, sadzīves pakalpojumu objekti, sabiedriskās
ēdināšanas objekti.
1900.Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido kultūras un izklaides objekti.
1901.Sporta ēku un būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido sporta un atpūtas objekti.
1902.Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido izglītības pakalpojumu objekti, zinātnes un pētniecības objekti.
1903.Savrupmāju apbūve (11001): Apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca, dvīņu māja
1904.Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido kūrorta objekti, viesu izmitināšanas objekti.

Teritorijas papildizmantošanas veidi:

1905.Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Transportlīdzekļu novietne.

Apbūves blīvums 30%, apbūves augstums līdz 20m