Īpašuma informācija

Adrese: Raiņa iela 41
Rajons / pagasts : Jūrmala, Sloka
Kadastra nr.:
Zemes platība: 513 m2
Apbūves veids: Privātā apbūve
Veids : Pārdod
Objekts : Zeme
Aprīkojums
Objekta ID: #454
Cena : 7,500 EUR ( 7500 €/m2 )
Pārdod zemes 1/2 domājamo daļu (513m2) no zemesgabala ar kopējo platību 1027m2. Uz zemesgabala atrodas nojaucama koka māja. Blakus visas pilsētas komunikācijas un visa nepieciešamā infrastruktūra
Iespējams iegādāties arī otru zemesgabala daļu.
Zemesgabals izvietots Jauktas centra apbūves teritorijā (JC39)

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
Veselības aizsardzības iestāžu apbūve
Sociālās aprūpes iestāžu apbūve
Rindu māju apbūve
Daudzdzīvokļu māju apbūve
Labiekārtota publiskā ārtelpa
Biroju ēku apbūve
Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve
Kultūras iestāžu apbūve
Sporta ēku un būvju apbūve
Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Savrupmāju apbūve: viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja, vasarnīca, dvīņu māja.
Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve
Transportlīdzekļu novietne

Apbūves blīvums - 30%, apbūves augstums - līdz 20m